kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Oldermand
Bent Lindholm Olesen
Nylund 3, Nørlem 7620 Lemvig
Tlf. 2391 9565
Mail. nylund@mail.dk


Materielforvalter
Arne Isager
Kirkevej 13A 7620 Lemvig
Tlf. 4218 7602
Mail. aurora@paradis.dk


Skatmester
Steen Graversgaard
Danmarksgade 1 B
7620 Lemvig
Tlf. 4055 8485
Mail. steen.gravesgaard@live.dk
kkkkkkkkkkkkk

Skriftklog
Per Gundersen
Østergade 68, Nørlem
7620 Lemvig
Tlf. 2279 7713
Mail. per.gundersen@altiboxmail.dk

kkkkkkkkkkkk


Ceremonimester
Preben Juul Larsen
Rammevej 9, Bonnet
7620 Lemvig
Tlf. 7170 3196
Mail. vestklit.pjl@gmail.com


Arkivar
Arne Præstgaard
Mimersvej 65, Nørlem
7620 Lemvig
Tlf. 2517 9704
Mail. mimersas@hotmail.com