En vægter i ældre tid var en vagtmand, en slags natpoliti, der skulle tænde og slukke gadebelysningen, opretholde ro og orden og holde øje med, at der ikke opstod ildebrand.

Desuden skulle de ved hvert timeslag synge et vægtevers, så borgerne kunne være sikre på at de ikke sov på deres vagt.

Vægterne bar lang kavaj med blanke knapper, bælte, støvler og kabuds (hat), en beklædning der skulle bæres året rundt.

De var udstyret med lygte, kårde og senere en morgenstjerne, stang med kugle foroven. Kuglen er forsynet med 13 pigge.
En gammel anekdote fortæller at piggen i toppen symboliserer Jesus, og de andre de 12 disciple.
Vægtergangen er en gammel betegnelse for den runde vægterne i ældre tid gik i byens gader om natten.

I mange danske købstæder opstod der fra 1300-tallet forskellige former for borgervagt/opsyn.

Borgerne gik på skift i gaderne om natten for at forhindre og bekæmpe ildebrande, som tit og ofte kunne opstå i træhusene med stråtag og i gårdenes stalde og lader.

Datidens brandredskaber var elendige og vand skulle der løbes langt efter.

Fra ca.1550 fik først København og siden Helsingør, Kolding, Ribe og Haderslev m.fl. egentlige nattevægtere, der skulle sørge for opsyn og ro og orden i byens mørke gader.

Fra 1681 fik større byer de første tranlamper i gaderne og ved kongelig forordning i 1683 om ’Gadelygter og Nattevægtere’ blev vægterinstitutionen gjort pligtig i alle købstæder.

Egenlige vægterlaug blev oprettet med særlige regler for gadevægternes dag- og natarbejde.

Vægternes bevæbning var kårde og senere morgenstjernen.

Om dagen var vægterne både rådhus-tjenere, graver og ofte stævningsmand.

Det var ingen anset bestilling at være vægter, det var en af de såkaldte uerlige erhver fordi man omgikkes forbrydere og beskæftigede sig med det, der hørte natten til.

Oprindelig havde vægteren til opgave at blæse i horn for hvert timeslag. De kendte vægtervers kom først senere i løbet af 1600-årene.

Der indførtes fast udråbning af ’tiden’ hver time om aftenen på signal fra tårnvægterne, der stod oppe i kirketårnene og holdt øje med ildløs i byen.

Efter vægternes råb: ’Hov Vægter, Klokken er slagen ….’ fulgte afsyngningen af vægterværs natten igennem.

I takt med at byerne fik gasbelysning forsvandt vægternes rolle i byerne, og deres funktion blev gradvist overtaget af politiet, som var et nyere erhverv i starten af 1900-tallet.

6. april 1995 kom der atter vægtere til Lemvig. Det var Stephen Sommer der tog initiativ til at starte lauget. Han havde været med i vægterlauget i Bonnet, og da Lemvig jo er en købstad og dermed havde tradition for et vægterlaug,syntes han det var meget naturlig.
kkkkkkkkkk


kkkkkkkkkk
Den spanske kappe

En slags tønde med tilhørende træhat,
der blev brugt som afstraffelse og
skulle bæres rundt i byen et vist
antal timer overvåget af vægterne.
kkkkkkkkkk